Een groep mensen die hun dagelijkse leven vertellen aan de hand van foto's van hun kopje koffie.

Fairtradekoffie


In het Natuur- en Milieucentrum Bourgoyen, Bourgoyen-Ossemeersen, Gent.