Een groep mensen die hun dagelijkse leven vertellen aan de hand van foto's van hun kopje koffie.

Coffee is the answer

Geen dag zonder het ware geloof.